AR-GE ve PROJE KOMİSYONU
  Dahili Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ   Başkan
Öğr. Gör. Kübra YILDIZ   Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ümran CANSU   Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serdal ARSLAN   Üye
Öğr. Gör. Hikmet KIRMIZITAŞ   Üye
Öğr. Gör. Fahrünnisa SAYIM   Üye
Öğr. Gör. Meltem UYAROĞLU   Üye

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/