SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER KOMİSYONU
  Dahili Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KUŞ   Başkan
Öğr. Gör. İsmail Baltacı   Üye
Öğr. Gör. Yüsra İNCİ   Üye
Öğr. Gör. Fatma KAYA   Üye

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/