PROGRAM ÖZETİ
Bağlı Olduğu Bölüm : Elektrik ve Enerji
Alınan AKTS Toplamı : 120
Mezun Olanların Alacakları Unvan : İklimlendirme soğutma
Kontenjan : 30
 
Genel Bilgi
Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Elektik-Enerji Bölümü İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı, 2021 yılında Harran Üniversitesi Şanlıurfa 2.OSB’deki yerleşke içinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Program, tekniker adaylarına eğitim imkânı sağlamaktadır.
Program, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Geliştirme Projesi kapsamında, halen Örgün öğretim olarak her yıl 30 öğrenci kontenjan ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. 
İklimsel koşulların tüm dünyada değişmesi, küresel ısınmanın varlığını devam ettirmesi, mevsimsel değişikliklerin oluşması gibi etmenler, İklimlendirme- Soğutma Teknolojisinin varlığını ve kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Gıda ürünlerinin üretimiyle tüketilmesi arasında gerekli olan koruma ve taşıma sürecinde soğuk zinciri sağlamak yine İklimlendirme- Soğutma teknolojilerinin önemli şekilde kullanıldığı alanlardan birisidir. İklimlendirme ve soğutma, yaşamın ve üretimin her alanında çok yaygın şekilde kullanılmakta ve gelecekte de yoğun şekilde kullanılacaktır.
Bu işlevlere sahip İklimlendirme Soğutma Teknolojileri alanlarında; donanımlı, bu teknolojilerin kurulum, servis, bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan ve enerjiyi verimli şekilde kullanabilecek nitelikte teknik elemanlara ihtiyaç duymaktadır. 
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programı öğrencilere, doğrudan sektörün ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak teorik ve pratik uygulamalarla teknik eleman olma becerisi sağlamaktadır.
Programın Amacı
İklimlendirme ve soğutma sistemlerini proje ve standartlara uygun olarak kuran, servis ve bakım işlerini yapan, maliyet ve iş akışını kontrol eden ve mesleğinde iş planlaması yapabilen, mesleki etik sorumluluğunu kavramış, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen yaşam boyu öğrenme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
Programın Hedefi
İklimlendirme, soğutma ve havalandırma alanlarında artan ihtiyacı en hızlı ve kolay yollarla karşılayabilen, çağdaş bilgi ve becerilere sahip teknikerler yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı, derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj yapılması, mezuniyet için aranan şarttır.
 İş Bulma İmkânları:
İklimlendirme Soğutma Teknolojisi Programını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler; ısıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma, doğal gaz sektörlerinde özel ve ilgili kamu ve kurum ve kuruluşlarında istihdam edilir. 
Dikey Geçiş Sınavı ile geçilebilen Programlar
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.
2016 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo 2’ye göre İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları:
·         Enerji Sistemleri Mühendisliği
·         Makine Mühendisliği
 
AKADEMİK PERSONEL DAHİLİ
Dr. Öğr. Üyesi Erdal YILDIRIM  
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KUŞ  
Öğr. Gör. Mehmet Akif İLKHAN  

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/