Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ Başkan
Öğr. Gör. Mahmut KABAKULAK Müdür Yrd. (Üye)
Öğr. Gör. Fahrünnisa SAYIM Müdür Yrd. (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ümran CANSU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serdal ARSLAN Üye
Öğr. Gör. Dr. Fatma Zuhal ADALAR Üye
Öğr. Gör. Ahmet Faruk ÇERMİKLİ Üye
Sedat İBİŞ Yüksekokul Sekreteri (Raportör)

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/