Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ
                                                                                      
MÜDÜR
                                                                                     
Dahili: 3181
                                                                       
E-posta: icevheri@harran.edu.tr
                     
                                        
Öğretim Görevlisi Kübra YILDIZ                                                       Öğretim Görevlisi Mahmut KABAKULAK
    MÜDÜR YARDIMCISI                                                                             MÜDÜR YARDIMCISI
            Dahili: 2972                                                                                                  Dahili: 2973
E-posta: 
kubra.yildiz@harran.edu.tr                                                    E-posta: m.kabakulak@harran.edu.tr

 

                                                
                                                                                      Sedat İBİŞ  
                                                                             Yüksekokul Sekreter V. 
                                                                                    Dahili: 3182
                                                                       E-posta: ibissedat@harran.edu.tr
 

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

https://kys.harran.edu.tr/