Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ
                                                                                      
MÜDÜR
                                                                                   
Dahili: 3181
                                                                       
E-posta: icevheri@harran.edu.tr
                     
                                        
 Öğretim Görevlisi Fahrünnisa SAYIM                                               Öğretim Görevlisi Mahmut KABAKULAK
         MÜDÜR YARDIMCISI                                                                          MÜDÜR YARDIMCISI
                Dahili: 2972                                                                                               Dahili: 2973
E-posta: fahrünnisasayim@harran.edu.tr                                             E-posta: m.kabakulak@harran.edu.tr

 

                                                
                                                                                      Sedat İBİŞ  
                                                                             Yüksekokul Sekreter V. 
                                                                                    Dahili: 2994
                                                                       E-posta: ibissedat@harran.edu.tr
 

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/