✓ KYS-FR-000-Örnek_Form.docx
✓ KYS-FR-001-Ders_Değişikliği_Formu.docx
✓ KYS-FR-002-Ders_Muafiyet_Başvuru_Formu.docx
✓ KYS-FR-003-Ders_Planı_Formu.docx
✓ KYS-FR-004-Ders_Telafi_Formu.docx
✓ KYS-FR-005-Çift_Anadal_Başvuru_Formu.docx
✓ KYS-FR-006-Harç_İade_Formu.docx
✓ KYS-FR-007-Mazeret_Ders_Kayıt_Formu.docx
✓ KYS-FR-008-Mazeret_Sınav_Başvuru_Formu.docx
✓ KYS-FR-009-Not_Düzeltme_Formu.docx
✓ KYS-FR-010-Not_Yükseltme_Formu.docx
✓ KYS-FR-011-Ortak_Zorunlu_Yabancı_Dil_Ders_Muafiyet_Sınav_Formu.docx
✓ KYS-FR-012-Öğrenci_Temsilciliği_Başvuru_Formu.docx
✓ KYS-FR-013-Özel_Öğrenci_Başvuru_ve_Protokolü.docx
✓ KYS-FR-014-Memnuniyet_Yönetim_Sistemi_İletişim_Formu.docx
✓ KYS-FR-015-Öğrenci_Memnuniyet_Anketi_Formu.docx
✓ KYS-FR-016-Sınav_Kağıdına_İtiraz_(Maddi_Hata)_Formu.docx
✓ KYS-FR-017-Sınav_Sonuç_Bildirim_Formu.docx
✓ KYS-FR-018-Staj_Başvuru_ve_Kabul_Formu.docx
✓ KYS-FR-019-Staj_Değerlendirme_Komisyonu_Formu.docx
✓ KYS-FR-020-Yatay_Geçiş_Başvuru_Formu.docx
✓ KYS-FR-021-Yatay_Geçiş_Bilgi_Formu.docx
✓ KYS-FR-022-Yaz_Okulu_Başvuru_Formu.docx
✓ KYS-FR-023-Zorunlu_İngilizce_Hazırlık_Sınıfı_Düzey_Belirleme_Sınav_Formu.docx
✓ KYS-FR-024-Zorunlu_İngilizce_Hazırlık_Sınıfı_Yeterlilik_Sınav_Formu.docx
✓ KYS-FR-025-Kayıt_Silme_ve_İlişik_Kesme_Formu.docx
✓ KYS-FR-026-Kimlik_Bilgisi_Değişiklik_Formu.docx
✓ KYS-FR-027-Kayıt_Dondurma_(İzinli_Sayılma)_Formu.docx
✓ KYS-FR-028-İlişik_Kesme_Formu.docx
✓ KYS-FR-029-Ek_Sınav_Başvuru_Formu.docx
✓ KYS-FR-030-Disiplin_Cezası_Bilgi_Formu.docx
✓ KYS-FR-031-Diploma_Talep_Formu.docx
✓ KYS-FR-032-Diploma_Kayıp_Formu.docx
✓ KYS-FR-033-Çift_(İki)_Ders_Sınavı_Talep_Formu.docx
✓ KYS-FR-034-Ders_Muafiyet_Değerlendirme_Formu.docx

✓ KYS-FR-035-Burs_Destek_Başvuru_Bilgi_Formu.docx
✓ KYS-FR-036-Ders_Muafiyetine_Karşılık_Üstten_Ders_Alma_Formu.docx
✓ KYS-FR-037-Değişim_Programları_Not_Dönüşüm_Formu.docx
✓ KYS-FR-038-Diğer_Yüksek Öğretim_Kurumlarının_Yaz_Okulu_Programlarından_Ders_Alma_Başvuru_Formu.docx
✓ KYS-FR-039-Engelli_öğrenci_Danışmanlık_Formu.docx
✓ KYS-FR-040-Erasmus-Mevlana-Farabi_Öğrenci_Feragat_Formu.docx
✓ KYS-FR-041-Birim_Memnuniyet_Anketi_Formu.docx
✓ KYS-FR-042-Gezi_Talep_Formu.docx
✓ KYS-FR-043-Genel_İstek_Formu.docx
✓ KYS-FR-044-Belge_Talep_Formu.docx
✓ KYS-FR-045----Psikolojik_Danışmanlık_Hizmeti_Öğrenci_Memnuniyet_Anket_Formu.docx
✓ KYS-FR-046----Sağlık_Yüksekokulu_Yaz_Dönemi_Mesleki_Uygulama_Başvuru_Ve_Kabul_Formu.docx
✓ KYS-FR-047-Haftalık_Ders_Programı_Formu.xlsx
✓ KYS-FR-048-Harç_İadesi_Öğrenci_Bilgi_Formu.xlsx
✓ KYS-FR-049-Ders_Yükü_Formu.xlsx
✓ KYS-FR-050-Anket_Analiz_Formu.xls
✓ KYS-FR-051-Tezli_YL_Danışman_Öneri_Formu.docx
✓ KYS-FR-052-Tezli_YL_Tez_Öneri_Formu.docx
✓ KYS-FR-053-Tezli_YL_Seminer_Sunumu_Katılımcı_Listesi.docx
✓ KYS-FR-054-Tezli_YL_Seminer_Öneri_Formu.docx
✓ KYS-FR-055-Tezli_YL_Seminer_Değerlendirme_Formu.docx
✓ KYS-FR-056-Tezli_YL_Bilimsel_Hazırlık_Formu.docx
✓ KYS-FR-057-Tezli_YL_Tez_Onay_Sayfası.docx
✓ KYS-FR-058-Tezli_YL_Tez_Savunma_Jüri_Öneri_Formu.docx
✓ KYS-FR-059-Tezli_YL_Tez_Savunmsına_Katılım_Listesi.docx

✓ KYS-FR-060-Tezli_YL_Jüri_Üyeleri_Tez_Değerlendirme_Formu.docx
✓ KYS-FR-061-Tezli_YL_Orijnalik_Rp._ve_Beyan_Formu.docx
✓ KYS-FR-062-Tezli_YL_Tez_Savunma_Tutanağı_Formu.docx
✓ KYS-FR-063-Tezli_YL_Yatay_Geçiş_Başvuru_Formu.docx
✓ KYS-FR-064-Tezli_YL_Kayıt_Dondurma_Formu.docx
✓ KYS-FR-065-Tezli_YL_İlişik_Kesme_Formu.docx
✓ KYS-FR-066-Tezli_YL_Mezun_(YÖKSİS)_Talep_Formu.docx
✓ KYS-FR-067-Tezli_YL_Askerlik_Tehir_Talep_Formu.docx
✓ KYS-FR-068-Doktora_Tez_Önerisi_Savunma_Formu.docx
KYS-FR-069-Doktora_Danışman_Öneri_Formu.docx
✓ KYS-FR-070-Doktora_Seminer_Öneri_Formu.docx
✓ KYS-FR-071-Doktora_Seminer_Sunumu_Katılımcı_Listesi.docx
✓ KYS-FR-072-Doktora_Seminer_Değerlendirme_Formu.docx
✓ KYS-FR-073-Doktora_Yeterlik_Katılım_Listesi.docx
✓ KYS-FR-074-Doktora_Yeterlik_Sınav_Jüri_Öneri_Formu.docx
✓ KYS-FR-075-Doktora_Yeterlik_Sınav_Tutanağı_Formu.docx
✓ KYS-FR-076-Doktora_Tez_İzleme_Komitesi_Öneri_Formu.docx
✓ KYS-FR-077-Doktora_Tez_İzleme_Komitesi_Ara_Rapor_Hazırlama_Formu.docx
✓ KYS-FR-078-Doktora_Jüri_Değerlendirme_Formu.docx
✓ KYS-FR-079-Doktora_Orijnalik_Rp._ve_Beyan_Formu.docx
✓ KYS-FR-080-Doktora_Tez_Savunma_Jüri_Öneri_Formu.docx
✓ KYS-FR-081-Doktora_Tez_Savunmsına_Katılım_Listesi.docx
✓ KYS-FR-082-Doktora_Tez_Savunma_Tutanağı_Formu.docx
✓ KYS-FR-083-Doktora_Tez_Onay_Sayfası.docx
✓ KYS-FR-084-Doktora_Kayıt_Dondurma_Formu.docx
✓ KYS-FR-085-Doktora_Bilimsel_Hazırlık_Formu.docx
✓ KYS-FR-086.Doktora_İlişik_Kesme_Formu.docx

✓ KYS-FR-087-Doktora_Yatay_Geçiş_Başvuru_Formu.docx
✓ KYS-FR-088-Doktora_Mezun_(YÖKSİS)_Talep_Formu.docx
✓ KYS-FR-089-Doktora_Askerlik_Tehir_Talep_Formu.docx
✓ KYS-FR-090-Tezsiz_YL_Danışman_Öneri_Formu.docx
✓ KYS-FR-091-Tezsiz_YL_Dönem_Projesi_Öneri_Formu.docx
✓ KYS-FR-092-Tezsiz_YL_Dönem_Projesi_Değerlendirme_Formu.docx
✓ KYS-FR-093-Tezsiz_YL_Mezun_(YÖKSİS)_Talep_Formu.docx
✓ KYS-FR-094-Tezsiz_YL_Orijnalik_Rp._ve_Beyan_Formu.docx
✓ KYS-FR-095-Tezsiz_YL_Yatay_Geçiş_Başvuru_Formu.docx
✓ KYS-FR-096-Tezsiz_YL_Kayıt_Dondurma_Formu.docx
✓ KYS-FR-097-Tezsiz_YL_İlişik_Kesme_Formu.docx

 

BOLOGNA

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

https://kys.harran.edu.tr/

HAFTALIK DERS PROGRAMI

PROGRAMLAR