Görev Ünvan İsim
Birim Kalite Yöneticisi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ
Birim Akademik Kalite Elçisi Öğretim Görevlisi Öğr. Gör. Nuray Işık USLU
Birim İdari Kalite Elçisi Meslek Yüksekokulu Sekreteri Sedat İBİŞ
Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümran CANSU
Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serdal ARSLAN
Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hikmet KIRMIZITAŞ
Tasarım Bölüm Başkanı Öğr. Gör. A. Faruk ÇERMİKLİ
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/