STAJ ve İŞ YERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU
  Dahili Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Ümran CANSU   Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Serdal ARSLAN   Üye
Öğr. Gör. Meltem UYAROĞLU   Üye
Öğr. Gör. Kübra YILDIZ   Üye
Öğr. Gör. Mehmet ŞAHİN   Üye

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/