PROGRAM ÖZETİ
Bağlı Olduğu Bölüm : Gıda İşleme Bölümü
Alınan AKTS Toplamı : 120
Mezun Olanların Alacakları Unvan : Gıda Teknikeri
Kontenjan : 30

 
Gıda teknolojisi alanı, modern teknolojileri uygulayarak tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri işleyen; duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır. Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, Türk Gıda Mevzuatına uygun üretim yapabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde açılan Gıda Teknolojisi Programı ile öğrenciler alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecek; Gıda Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir. Ayrıca dalın gerektirdiği işleri ve gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
 
İş Bulma İmkanları;
  1. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Sağlık Müdürlükleri ve Gıda Laboratuvarlarında birçok departmanda görev alma imkanları mevcuttur.
  2. Gıda üretimi yapan işletmeler ve hazır yemek firmalarını açma yetkisi taşırlar.
  3. Gıda ile ilgili işletmelerde kalite kontrol sorumlusu olarak çalışabilirler.
 
AKADEMİK PERSONEL DAHİLİ
Dr. Öğr. Üyesi Ümran CANSU  
Dr. Öğr. Üyesi Asliye KARAASLAN  
Dr. Öğr. Üyesi İrfan ÖZTÜRK  
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BOZKURT  
Dr. Öğr. Üyesi Yasin YAKAR  
Öğr. Gör. Yüsra İNCİ  
 

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/