Tekstil Teknolojisi Programı
Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ   icevheri@harran.edu.tr
Öğr. Gör. Kübra YILDIZ   kubra.yildiz@harran.edu.tr
Öğr. Gör.  Şeyda GÜR   seydagur@harran.edu.tr

 

BOLOGNA

HAFTALIK DERS PROGRAMI

PROGRAMLAR