ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU
No Unvan Adı Soyadı Dahili no E-posta Google
Scholar
hesabı
ORCID ID Yök
Akademik
Erişim linki
Web of
Science
Researcher ID
Tekstil Teknolojisi Programı
1 Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ 3181 icevheri@harran.edu.tr  
2 Öğr. Gör. Kübra YILDIZ 2286 kubra.yildiz@harran.edu.tr  
3 Öğr. Gör. Şeyda GÜR 2287 seydagur@harran.edu.tr  
Giyim Üretim Teknolojisi Programı
1 Öğr. Gör. İsmail BALTACI 2283 ismailbaltaci@harran.edu.tr  
2 Öğr. Gör. Fahrunnisa SAYIM   fahrunnisasayim@harran.edu.tr
3 Öğr. Gör. Fatma KAYA   f-kaya@harran.edu.tr
Gıda Teknolojisi Programı
1 Dr. Öğr. Üyesi Ümran CANSU   umrancansu@harran.edu.tr
2 Dr. Öğr. Üyesi Asliye KARAASLAN   asliyegumus@harran.edu.tr
3  Dr. Öğr. Üyesi İrfan ÖZTÜRK   ozirfan23@harran.edu.tr
4 Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BOZKURT   rbozkurt@harran.edu.tr
5 Dr. Öğr. Üyesi Yasin YAKAR   yasinyakar@harran.edu.tr
6 Öğr. Gör. Yüsra İNCİ   inci@harran.edu.tr  
Elektrik Programı
1 Dr. Öğr. Üyesi Serdal ARSLAN   serdalarslan@harran.edu.tr
2 Öğr. Gör. Mahmut KABAKULAK   m.kabakulak@harran.edu.tr
3 Öğr. Gör. Ruknettin IŞIK   ruknettin@harran.edu.tr
Ayakkabı Tasarım ve Üretim Programı
1 Öğr. Gör. Meltem UYAROĞLU   muyaroglu@harran.edu.tr
2 Öğr. Gör. Nuray Işık USLU   nurayisikuslu@harran.edu.tr

 

BOLOGNA

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

https://kys.harran.edu.tr/

HAFTALIK DERS PROGRAMI

PROGRAMLAR