EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU
  Dahili Görevi
Öğr. Gör. Kübra YILDIZ   Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Erdal YILDIRIM   Üye
Öğr. Gör. Rüknettin IŞIK   Üye
Öğr. Gör. Fahrünnisa SAYIM   Üye

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/