Adı Soyadı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Serdal ARSLAN Elektrik ve Enerji Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Fatma Zuhal ADALAR Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ümran CANSU Gıda İşleme Bölümü
Öğr. Gör. A. Faruk ÇERMİKLİ Tasarım Bölümü

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/