KALİTE KOMİSYONU
  Dahili Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ   Başkan
Öğr. Gör. Şeyda GÜR   Birim Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yasin YAKAR   Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serdal ARSLAN   Üye
Öğr. Gör. Hikmet KIRMIZITAŞ   Üye
Öğr. Gör. A. Faruk ÇERMİKLİ   Üye
Öğr. Gör. Nuray Işık USLU   Üye
Meslek Yüksekokulu Sekreteri Sedat İBİŞ   Üye

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

https://kys.harran.edu.tr/