Yüksekokul Kalite Komisyonu  
Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ  Başkan
Öğr.Gör. Şeyda GÜR   Üye
Yük.Sekreteri Sedat İBİŞ  Üye

BOLOGNA

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

https://kys.harran.edu.tr/

HAFTALIK DERS PROGRAMI

PROGRAMLAR