Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan CEVHERİ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KUŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yasin YAKAR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Asliye KARAASLAN Üye
Öğr. Gör. Fahrünnisa SAYIM Müdür Yrd. (Üye)
Öğr. Gör. Mahmut KABAKULAK Müdür Yrd. (Üye)
Sedat İBİŞ Yüksekokul Sekreteri (Raportör)

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/