MUAYENE ve KABUL KOMİSYONU
  Dahili Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Yasin YAKAR   Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BOZKURT   Üye
Öğr. Gör. Kübra YILDIZ   Üye
Öğr. Gör. Mahmut KABAKULAK   Üye

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/