Erasmus ve Farabi Birim Koordinatörü: Öğr. Gör. Kübra YILDIZ

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/