MEDYA TANITIM KOMİSYONU
  Dahili Görevi
Öğr. Gör. Fahrünnisa SAYIM   Başkan
Öğr. Gör. Fatma Zuhal ADALAR   Üye
Dr. Öğr. Üyesi İrfan ÖZTÜRK   Üye

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

http://kys.harran.edu.tr/